Kāpa 2023 XXXVI Orientēšanās trīsdienas

WRE INFORMĀCIJA

Pasaules ranga sacensības (WRE) 2023.gada 1. jūlijā

Pieteikušies:

 • M21E 41 dalībnieki
 • W21E 15 dalībnieki

Distanču parametri:

 • M21E 6.1km - 20 KP 65m (nav dzirdināšanas punktu)
 • W21E 4.9km - 17 KP 60m (nav dzirdināšanas punktu)

Leģendu izmērs:

 • M21E 160 X 60 mm
 • W21E 140 X 60 mm

Apvidus karte pirms starta sacensību centrā aizliegta!

SACENSĪBU PROGRAMMATrīs Dienu Individuālās Sacensības

30.JŪNIJS

14:00 starts vidējā distancē Rojas apkārtnē

1.JŪLIJS

11:00 starts vidējā distancē Žocenes apkārtnē (M21E W21E grupām IOF elites ranga sacensības vidējā distancē - WRE)

2.JŪLIJS

10:00 saīsināta garā distance Žocenes apkārtnē

APVIDUS

Izteikts piejūras kāpu apvidus. Kāpas starp ar nelielu augstumu starpību un dažādu intensitāti, atsevišķas augstas kāpas ar dažādām reljefa formām. Stāvi Rojas upes krasti, 2. un 3.dienā arī Vecupes apvidus ar dažādiem purviem.

Caurejamība pārsvarā laba.

Karšu mērogs visām dienām 1:10 000 vai 1:7 500 (MW55 un vecākiem - 1:7 500), Augstumlīknes visās dienās ik pēc 2.5m.

day1
day2
day3

AIZLIEGTĀ ZONA

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli. (1.un 2.sacensību diena – vidējā distance)

vīrieši km sievietes km dzimš. g Kartes mērogs
M21E6,0 - 13,0 W21E5,0 - 8,5 - 2002
M8*1,5 - 2,5 W8*1,5 - 2,5 2015 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2013 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2011 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2011 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2009 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2009 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2007 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2007 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 2005 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 2003 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 2002
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 2002
M210 vieglā**4,0 - 5,0 W210 vieglā**3,5 - 20021:10 000
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1988
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 19881:10 000
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 19831:10 000
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 19831:10 000
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5,0 - 19781:10 000
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 19781:10 000
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 19731:10 000
M50S4,5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 19731:10 000
M555,0 W554,5 - 19681:7 500
M604,5 W604,0 - 19631:7 500
M654,5 W653,5 - 19581:7 500
M704,5 W703,5 - 19531:7 500
M753,5 W753,0 - 19481:7 500
M803,2 W802,8 - 19431:7 500
M853,0 W852,5 - 19381:7 500
Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 OPEN-100 4,5 km

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M210 vieglā, W210 vieglā (šajās iesācēju grupās iespējams startēt arī jauniešiem, kas dzimuši 2005.gadā un agrāk, maksājot dalībnieka atbilstošās vecuma grupas dalības maksu)

Atklātajās grupās DIR 1 – DIR 4 (pieteikšanās uz vietas) dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni – tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti 4 biļetenā. Kontrollaiks katrai distancei 120 min

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās “W8* ar vecākiem” un “M8* ar vecākiem”. Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija – par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:

 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • 0 - vieglā distance

ATZĪMĒŠANĀS UN SACENSĪBU GAITA

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

APBALVOŠANA

Katru sacensību dienu visu grupu uzvarētāji saņem balvas.

Kopvērtējumā M21E un W21E grupās apbalvo 1.–6. vietu ieguvējus, pārējās grupās 1.-3. vietu ieguvējus.

Sacensību noslēgumā – dalībnieku numuru loterija.

Kolektīvās balvas. Tās saņems spēcīgākie orientēšanās klubi un ģimenes. Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas. Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot 1.vietas uzvarētāja laiku ar attiecīgā dalībnieka laiku. 1.vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Piemēram, ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus. Rezultāti no grupām M/W8* ar vecākiem kā arī M/W21 vieglā** tiek reizināti ar koeficientu 0,5. Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

DALĪBAS MAKSAS, PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  Līdz 2023.gada 15.aprīlim 16.aprīļa līdz 1.jūnijam 2.jūnija līdz 18. jūnijam
MW 8-10 9 EUR / 4 EUR 11 EUR / 5 EUR 13 EUR / 6 EUR
MW12-14 15 EUR / 6 EUR 18 EUR / 7 EUR 22 EUR / 9 EUR
MW16-20 21 EUR / 8 EUR 25 EUR / 10 EUR 31 EUR / 13 EUR
MW60 u.v. 25 EUR / 10 EUR 30 EUR / 12 EUR 36 EUR / 15 EUR
Pārējiem 38 EUR / 16 EUR 46 EUR / 18 EUR 55 EUR / 20 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas
Pieteikšanās

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai. Piesakoties pēc 18.jūnija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 26.06.2023.) + 7 EUR, ja ir vakances.

Līdz 1.jūnijam dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa šajā gadījumā tiek atmaksāta. No 2023.gada 2.jūnija dalībniekiem, kas ir pieteikušies un nestartē dalības maksa netiek atmaksāta.

Ja dalībnieks ir pieteicies, bet neveic apmaksu un neierodas uz sacensībām, rīkotājs patur tiesības piemērot 50% piemaksu jebkuru citu kluba rīkoto sacensību dalības maksai.

 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
 • DIR 1 – DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW20 – 8,00 EUR par dienu, MW60 un vecākiem – 10,00 EUR par dienu, pārējiem – 16,00 EUR par dienu.

Transporta Caurlaides - dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros:

 • Vieglās automašīnas caurlaide (līdz 9 personām) – 5,00 EUR
 • Autobusa caurlaide – 10,00 EUR