Kāpa MTBO 3dienas 2023 Latvijas čempionāts MTBO vidējā un sprinta distancē Talsu novada Rojas apkārtnē

Organizē

Orientēšanās klubs 'Kāpa' un Latvijas Orientēšanās Federāciju ar mērķi veicināt velo orientēšanās attīstību Latvijā, popularizēt velo-o kā atraktīvu un videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.

Galvenais tiesnesis: Paulis Bričonoks tel.26435996
Distanču priekšnieks: Edgars Bričonoks

SACENSĪBU PROGRAMMALatvijas čempionāts MTBO vidējā un sprinta distancē Talsu novada Rojas apkārtnē

29.JŪNIJS

16:00 - 22:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās sacensību centrā

30.JŪNIJS

10:00 Dalībnieku reģistrācija tikai 1. dienas sacensību centrā

12:30 MTBO vidējā distance Rojas apkārtnē

1.JŪLIJS

15:00 MTBO Sprinta distance Rojā

2.JŪLIJS

10:00 MTBO Masu starts garajā distancē sacensību centra tuvumā Žocenē.

APVIDUS

Kartes zīmētas 2022-2023. gadā. Kartes autori I.Peilāns, E.Zvaigzne, P.Bričonoks, MTB-O versija E.Bričonoks.

Vidējās distances kartes mērogs 1:10 000 (kartes izmērs-A3), sprinta distances – 1:7500 (kartes izmērs-A3), garās distances- 1:15 000 (kartes izmērs-A3) augstumlīknes ik pēc 2,5m. Garajā un vidējā distancē pārsvarā skuju koku mežs ar dažādas braucamības ceļiem un takām. Reljefs ar vidējām un sīkām formām, maksimālā augstuma starpība 20 m. Sprinta distancē Rojas pilsētas apbūve ar parkveida meža rajoniem.

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli.

vīrieši 30.06 1.07 2.07 sievietes 30.06 1.07 2.07 dzimš. g
M148,0km 13kp3,8km 13kp13,7km 16kp W148,0km 13kp3,8km 13kp10,4km 14kp 2009 -
M1712,1km 20kp5,2km 18kp15,4km 22kp W1710,7km 19kp4,1km 16kp14,8km 20kp 2006 -
M2014,3km 22kp6,6km 20kp18,4km 24kp W2012,1km 20kp5,2km 18kp15,7km 18kp 2003 -
M2114,3km 22kp6,6km 20kp18,4km 24kp W2112,1km 20kp5,2km 18kp15,7km 18kp - 2002
M4012,1km 20kp5,2km 18kp15,4km 22kp W4010,7km 19kp4,1km 16kp14,8km 20kp - 1983
M5010,7km 19kp4,1km 16kp14,8km 20kp W508,0km 13kp3,8km 13kp10,4km 14kp - 1973
M6010,7km 19kp4,1km 16kp13,7km 16kp W608,0km 13kp3,8km 13kp10,4km 14kp - 1963

ATZĪMĒŠANĀS UN SACENSĪBU GAITA

Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību noteikumi.

Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

Starta intervāls vidējā distancē 2 minūtes, sprinta distancē 1 minūte, garajā distancē masu starts. Starta koridorā jāierodas 2 minūtes pirms starta. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota. Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas.

Sacensību dalībnieki ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Sporta likums, 18. pants. https://likumi.lv/ta/id/68294#p18

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Piektdiena, 30. jūnijs vidējā distance

No 10.00 Dalībnieku reģistrācija un auto novietošana tikai 1.dienas sacensību centrā "Klapēnos" (57.500682, 22.769016).
12.30 Starts Velo-O vidējā distancē Rojas apkārtnē.
Attālums no sacensību centra līdz MTB-O startam aptuveni 1.6km.
Ceļš līdz startam no 1.dienas sacensību centra "Klapēnos" tiks marķēts ar sarkanbaltām lentām un norāžu bultām ceļu pagrieziena vietās.
Finišs atrodas tiešā starta tuvumā. Dalībniekiem pēc finiša jādodas atpakaļ uz 1.dienas sacensību centru SI kartes nolasīšanai skrējēju finiša teltī.
Kartes izmērs A3, Mērogs 1:10000. Augstumlīknes ik pēc 2.5 m.
Starta intervāls 2min.

Sestdiena, 1.jūlijs sprinta distance

15.00 Starts MTB-O sprinta distancē Rojā.
Auto novietošana Rojas centrālajā laukumā-Zvejnieku ielā 3 (57.501971, 22.809105). No auto stāvvietas līdz startam/finišam 150m.
Iesildīšanās atļauta tikai pa Selgas ielu (autoceļš P131).
Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota. Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi.
Kartes izmērs A3, Mērogs 1:5000. Augstumlīknes ik pēc 2.5 m.
Starta intervāls 1min.

Svētdiena, 2.jūlijs masu starts garajā distancē

10.00 Masu starts Velo-O garajā distance Žocenē (57.536352 22.695304).
Attālums no sacensību centra līdz startam- 500m. Ceļš līdz startam būs nomarķēts.
Dalībniekiem jānostājas uz starta līnijas 5 minūtes pirms starta, lai saņemtu savu karti.
Visiem sacensību dalībniekiem Rojas upe būs jāšķērso pa ūdeni – esam meklējuši upē seklākās vietas, bet jārēķinās ar dzīļumu līdz ceļgala augstumam (ja pēkšni neuznāks stipras lietavas).
Finišs atradīsies 800m no sacensību centra. Dalībniekiem pēc finiša jādodas atpakaļ uz sacensību centru SI kartes nolasīšanai skrējēju finiša teltī.
Kartes izmērs A3, Mērogs 1:15000. Augstumlīknes ik pēc 2.5 m.

APBALVOŠANA

Divu dienu summā 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Garās un sprinta distances 1.-3. vietu ieguvēji, ODB reģistrētie dalībnieki, grupās S,V 14,17,20,21,40,50,60 tiks apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām.

DALĪBAS MAKSAS, PIETEIKUMI

Sacensībām jāpiesakās līdz 26.jūnijam online (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

MW 14,17,20 25 EUR / 10 EUR
MW21,40,50 40 EUR / 15 EUR
MW60 25 EUR / 10 EUR
MTBO PieteikšanāsStarta protokols

Piesakoties pēc 26.06.2023, dalības maksa +50%, ja ir vakances. ”Kāpas 3dienu” pārējo OS paveidu dalībniekiem, norādot dalībnieka numuru, 50% atlaide.

Līdz 1.jūnijam dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa šajā gadījumā tiek atmaksāta. No 2023.gada 2.jūnija dalībniekiem, kas ir pieteikušies un nestartē dalības maksa netiek atmaksāta.

Ja dalībnieks ir pieteicies, bet neveic apmaksu un neierodas uz sacensībām, rīkotājs patur tiesības piemērot 50% piemaksu jebkuru citu kluba rīkoto sacensību dalības maksai.

Transporta Caurlaides - dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros:

  • Vieglās automašīnas caurlaide (līdz 9 personām) – 5,00 EUR
  • Autobusa caurlaide – 10,00 EUR